چرا به دنیا آمده ایم؟ | یادداشتی از علی شیخ زاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اين سؤال ذهن بسياري از آدمها را به خود مشغول ساخته است تا حدي که چرايي آن گاهاً انگيزه تلاش و زندگي را از انسان مي گيرد. ماهيت وجودي پديده تولد، فراتر از چيزي است که همگان تصور مي کنند، در حقيقت رمز و راز آفرينش، پيچيده تر از توان ذهني برخي از انسان هاست. اگر به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال هستيد، الزاماً بايد پيش درآمد هايي را پاسخ دهيد که مهمترين سؤال ابتدايي حکايت از تقدم مرغ و تخم مرغ دارد! عموماً براي يادگيري به دنيا آمده ايم و نيازي به آن نيست که دقيقاً بدانيد چرا متولد شده ايد، مهم اين است که دربازه تولد تا مرگ اثر ماندگاري از خود به جاي بگذاريد، به راستي که جاودانگي، صفت نيکويي است براي زندگي و زندگي مجموعه اي از به زيستن و آموختن است و هرچه عطش آموختن عميق تر باشد لذت زيستن بيشتر است. نبايد فراموش کرد که متولد شده ايم تا نسل خود را پايدار سازيم و راهي که اجدادمان رفته اند را طي کنيم، شايد به جبر متولد شده ايم و در آن اختياري نبوده است اما حال که پا به عرصه گيتي گذاشتيم بهتر است از لحظه لحظه عمر، لذت وافر و کافي را ببريم. شايد بر اثر جبر فقير به دنيا بيائيد و در آن هيچ نقشي نداشته باشيد اما اگر فقير از دنيا رفتيد قطعاً بر اثر قصور شما بوده است. برخي از انسانها متولد مي شوند و دقيقاً زماني که بايد معناي زندگي را درک کنند، مي ميرند و تا 70 سالگي و گاهاً بيشتر جسد خود را به همراه مي برند. آنها سالهاست که مرده اند و زندگي تکراري، طلاق عاطفي، روزمرگي، نفرت، کينه، حسادت، بي عملي، بي اثري و حسرت سراسر وجودشان را به تسخير در آورده است. براي کشف معناي زندگي به دنبال فضا و جاي خاص نباشيد، هر کجا که برويد آسمان آبي است، زندگي در همين يک قدمي است. بنابراين اولين نقطه اي که شما را به آرامش مي رساند، نقطه عطفي است براي تداوم حيات شما، پس آنجا را پاس بداريد و هوا و هوس بهانه جو را دور بريزيد. در کل، بهترين جاي زندگي همين نقطه اي است که ايستاده ايد زيرا در هر کجاي دنيا که باشيد درسهاي زندگي همراه شما مي آيد، همان درسهايي که از آنها هراس داريم. بزرگترين هراس انسانها تنهايي است حتي آنهايي که تنهايي را دوست دارند روزگاري تسليم کابوس هاي تنهايي، مي شوند. همه انسانها علت هستند و آنچه فکر مي کنند عامل بروز شرايط خاص است. زندگي فقط لبخند و شادي نيست، زندگي پهنه کاملي از عناصر گوناگون است که بارزترين عنصرآن، مصائب، مشکلات و دردهاست، اما اين به معناي برابري زندگي با مشکلات نيست بلکه بخش به ياد مانده که، ترس از زندگي را تقويت مي کند، همان مصائب و رنج هاست زيرا شادي ها در گذرند و به علت عدم توجه انسان به گذر زمان در آن لحظات و سخت طي شدن ايام مشکلات، عموماً مصائب پر رنگ تر و بيشتر به چشم مي آيند. فراموش نکنيد که هرکس که قدمي در زندگي شما مي گذارد يک معلم است، حتي کسي که به شما خيانت مي کند در واقع به شما درسي آموخته است. ما متولد شده ايم تا زندگي کنيم و زندگي نيز همانند نردبان است که بايد از آن بالا برويم و هر پله اي را که فتح مي کنيم سنگ تهتاب پله بالاتر است، آنهايي که زير پايشان را سفت مي کنند در صعود هاي بعدي موفق تر هستند. عده اي در نردبان زندگي مي ايستند، عده اي از نردبان سقوط مي کنند و عده اي چشم به نردبان ديگران دارند و عده اي از نردبان به پايين مي آيند و فقط طول آن را نظاره مي کنند. زندگي هيچوقت آرام نمي شود و هميشه در تلاطم است پس منتظر روي آرامش و ماندگاري آن تا ابد نباشيد. اگر قانون اول را پذيرفته اي ، ادامه بده در غير اينصورت خواندن اين کتاب رابه هيچ وجه توصيه نمي کنم زيرا بهتر است به کار ديگري بپردازي! زيرا بازيگر موفقي نخواهي شد! بخشی از کتاب بازیگر زندگی